2020-01-13

Efektywność energetyczna

2021r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2021 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2020r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2020 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2019r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2019 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

 

2018r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2018 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

 

2017r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2017 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

          
2016r.
PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2016 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Kilińskiego 16 i ul. Płockiej 45
  w ramach posiadanych środków finansowych.
 4. Wymiana nieszczelnych drzwi ewakuacyjnych i futryny w budynku przy ul. Płockiej 45.
 5. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
 6. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.


2015 r. 
PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2015 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Kilińskiego 16,.
 3. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w ramach posiadanych środków finansowych.
 4. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 5. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy, 
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
 6. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

  
2014 r. 
PSSE we Włocławku informuje o zastosowanych w 2014 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Płockiej 45 w ramach posiadanych środków finansowych.
 3. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 4. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:

- w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy, 
- po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.

 1. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.
 2. Wymiana eksploatowanego pojazdu na pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.


2013 r. 
PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2013 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w ramach posiadanych środków finansowych.
 3. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne
 4. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy, 
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
 5. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się