Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 23

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Odpowiedź na wiadomości w ramach inicjatywy "ZapytajSanepid.pl" SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2021-02-04 zobacz
2 Odpowiedź na wiadomości w ramach inicjatywy "ZapytajSanepid.pl" SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2021-02-04 zobacz
3 Odpowiedź na wiadomość ZapytajSanepid.pl SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2021-02-04 zobacz
4 Informacja o udzielonych umorzeniach. Marek Tyczyński 2020-10-29 zobacz
5 Deklaracja dostępności Patryk Gawłowski 2020-09-23 zobacz
6 Efektywność energetyczna SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2020-01-13 zobacz
7 Zgłaszanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zaka... SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-12-20 zobacz
8 Obszar właściwości SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-08 zobacz
9 Urząd SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-08 zobacz
10 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-08 zobacz
11 Ogólny schemat procedury kontroli SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
12 ARCHIWA SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
13 Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
14 Kierownictwo SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
15 Struktura Organizacyjna SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
16 Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
17 Majątek SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
18 Kontakt SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
19 Informacja SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
20 Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej we Włoc... SŁAWOMIR LEWANDOWSKI 2019-11-07 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się